fbpx

All members of staff at Zordix, Dimfrost and Invictus to work from home until further notice

In an effort to reduce the spread of COVID-19, we have today made the decision to have all members of staff at Zordix, Dimfrost and Invictus work from home until further notice. It is important for us to protect the health of our staff, as well as that of our wider community. We will continue to stay vigilant and take any further action as is deemed necessary. Take care and stay safe.

In Swedish;

För att minska spridningen av COVID-19, så har vi idag tagit beslutet att låta samtlig personal på Zordix, Dimfrost och Invictus arbeta hemifrån tills vidare. Det är viktigt för oss att skydda vår personals hälsa, men även den i vår omgivning och samhället vi lever i. Vi kommer att fortsätta hålla oss väl informerade om virusets spridning och vidta ytterligare åtgärder om det skulle vara nödvändigt.

Scroll to top